Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká
Učitelia Žiaci Predmety Triedy Známky

Piatok 28. 11. 2014
Počet návštev: 1856072

Vitajte na stránkach našej školy :)

Prajeme Vám príjemný deň

   pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa...  

 

 

ZBER PAPIERA od 24.11.-27.11.2014

 

pokr. ŽLMP v stolnom tenise

 

* prvácka pasovačka

 

 

18.11.2014 - 1/4-ročná klasifikačná porada

20.11.2014 - divadelné predstavenie v DJZ Prešov 8. a 9. roč.

20.11.2014 - generálna skúška E-test 5.roč.

21.11.2014 - Divadelné predstavenie Peter a Lucia pre žiakov 8. a 9. roč.

24.11.2014 o 8.30 hod. - výchovný koncert pre žiakov 5.-9.roč. v Dome kultúry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

 

pozri:     smernica_o_slobodnompristupe_k_informaciam.doc

 

 

 

 

 

 

L á s k a    s a   n á s o b í   d e l e n í m !