Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká
Učitelia Žiaci Predmety Triedy Známky

Nedeľa 20. 4. 2014
Počet návštev: 1506920

Vitajte na stránkach našej školy :)

Prajeme Vám príjemný deň

   pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa...  

   

 

APRÍL 2014

 

Rozlúčili sa so zimou, prišla jar

http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=316

Vo Veľkej hľadali nových futbalistov

http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=342

 

V mesiaci apríl začínajú futbalové súťaže žiakov ŠT

9.4.2014 - OK MOZ 7

16.4.2014 - KK FO

16.4.2014 - V prípade priaznivého počasia sa uskutoční ekologická úprava areálu základnej školy pre žiakov 5.-.9.roč. po 3.vyučovacej hodine.

16.4.2014 - Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

do 20.4.2014 odoslať prihlášky na SŠ a OG

24.4.2014 - KK CHO

24.4.2014 - klasifikačná porada

 

 

Vo Veľkej by mali vzniknúť tenisové triedy

pozrieť

http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=4009&month=12&year=2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

pozri:     smernica_o_slobodnompristupe_k_informaciam.doc

 

 

 

 

 

 

L á s k a    s a   n á s o b í   d e l e n í m !