Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká
Učitelia Žiaci Predmety Triedy Známky

Štvrtok 18. 12. 2014
Počet návštev: 1874733

Vitajte na stránkach našej školy :)

Prajeme Vám príjemný deň

   pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa...  

 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

Upozorňujem stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr 16.12.2014 utorok do 8:00hod., z dôvodu ukončenia kalendárneho roka. V prípade choroby, obed si odoberiete v obedári. Stravovanie sa končí 19.12.2014 t.j.piatok, v čase od 11:30 do 12:30.

smileyŠK ONJ

winkŠK OAJ

surpriseŠK GO

blush4.12.2014 od 16.30 - 17.30 - konzultácie rodičov s pedagogickými pracovníkmi

yes7.12.2014 o 14.00 - privítanie Mikuláša na Velickom námestí

pozri: http://www.tvpoprad.sk/putujuci-mikulas/

angel10.12.2014 - vianočné tvorivé dielne

smiley10.12.2014 - OK SJL

cool10.12.2014 - Pytagoriáda  P3 - P5

wink11.12.2014 - Pytagoriáda  P6 - P8

cheekypokr. súťaže v stolnom tenise, basketbale a malom futbale

blush15. - 16.12.2014 o 14.00 - generálka programu na Vianočnú akadémiu v Kine Máj

angel14.12 2014 o 15.00 - Posolstvo Vianoc  - vystúpenie v evanjelickom kostole vo Veľkej

wink17.12.2014 - Vianočná akadémia - vystúpenie pre verejnosť o 18.00 v Kine Máj

heartVianočné prázdniny sa začínajú 22.12.2014 a končia 7.1.2015

Vyučovanie sa začína vo štvrtok 8.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

 

pozri:     smernica_o_slobodnompristupe_k_informaciam.doc

 

 

 

 

 

 

L á s k a    s a   n á s o b í   d e l e n í m !