Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká
Učitelia Žiaci Triedy Známky

Sobota 4. 7. 2015
Počet návštev: 3098302

Vitajte na stránkach našej školy :)

 

Prajeme Vám príjemný deň

   

                              

pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa

 

OZNAM

Upozorňujeme stravníkov ŠJ, že posledné odhlasovanie zo stravy bude možné najneskôr 25.6.2015 do 8.00 hod., z dôvodu ukončenia školského roka. V prípade choroby si obed odoberiete v obedári. Stravovanie končí 30.6.2015 t.j. utorok, v čase od 10.15 do 11,30 hod.

ŠJ Vám praje krásne prázdniny!

 

BOTANICKÝ CHODNÍK http://www.tvpoprad.sk/botanicky-chodnik/

zaujímavosti, videá: http://tuul.sk/material/aurel-viliam-scherfel/

 

1.6.2015 - DEŇ DETÍ

4.6.2015 - Fotografovanie triednych kolektívov

5.6.2015 - dejepisná exkurzia - Liptovský Mikuláš

SUPER AKCIA: 5.6.2015 - žiaci 5. - 6. roč. privítajú  štafetu paracyklistov v sprievode osobností šoubiznisu

http://v2.noviny-poprad.sk/clanok.php?id=650
 

pozri: http://www.tvpoprad.sk/cez-slovensko-za-5-dni/

http://www.parasport24.com/index.php/projekty/2015/225-8-rocnik
http://www.teraz.sk/magazin/cez-slovensko-na-bicykli-za-5-dni-charit/134621-clanok.html

Marián Lechan, Janko Grex, Ján Mečiar, Samuel Migaľ, Přemysl Boublik, Zuzka Glabazňová, Lydka Chovancová, Martin Šmahel,

Jaroslav Taraba, Dušan Prachár, Marián Ligda, Martin Joppa, Miroslav Jašák, Peter Štefanides, Dávid Palát, Jan Matoušek

Stano Biath, Miroslav Pastucha, Vojtech Német, Zdenek Šafránek, Aleš Raušch, Dušan Pitoňák, Lucia Rudyová, Jakub Petraník,

Katka Landlov, Martin Harich, Radek Bakalář, Richard Lintner - podpora na jedenej alebo dvoch etapách, Marek Viedenský, Ján Žgravčák,

Dominika Šulková, Janka Košíková, Bibiana Ondrejková, Zuzka Vačková, Daniel Cintula, Dušan Bulvas, Marek Šalát, Vilo Koškar,

Ivan Melicher, Ladislav Lazar, Ján Keselý....

 To je zoznam ľudí, ktorí sa zúčastnili podujatia pod názvom Cez Slovensko na bicykli, ktorého 8. ročník mal zástavku aj v našej škole.

10.6.2015 - divadelné predstavenie 7.A

10.6.2016 - exkurzia do Botanickej záhrady 6.A, 6.B

10.6.2015 - CITY RUN

12.6.2015 - AJ divadelné predstavenie 5. a 6. roč.

18.6.2015 - čitateľský maratón 1. - 5.roč.

19.6.2015 - rozlúčkový večierok žiakov 9.roč.

do 22.6.2015 - uzatvoriť klasifikáciu jednotlivých predmetov

25.6.2015 - teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie, Didaktické hry

26.6.2015  - účelové cvičenie v teréne, didaktické hry

27.6.2015 - VELICKÝ JUNIÁLES

 

30.6.2015 - Slávnostné ukončenie šk.roka 2014/2015

 

Fotogaléria

Školský rok: