Základná škola s materskou školou, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká
Učitelia Žiaci Predmety Triedy Známky

Utorok 29. 7. 2014
Počet návštev: 1611620

Vitajte na stránkach našej školy :)

Prajeme Vám príjemný deň

   pOzRiTe Sa, ČíM ŽijE nAšA šKoLa...  

 

PRAJEME VÁM príjemné prežitie letných prázdnin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkej by mali vzniknúť tenisové triedy

 

pozrieť

http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=4009&month=12&year=2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

pozri:     smernica_o_slobodnompristupe_k_informaciam.doc

 

 

 

 

 

 

L á s k a    s a   n á s o b í   d e l e n í m !